Loading...
Home2020-01-13T14:27:32+02:00

Wat is een makelpunt?

Een Makelpunt website specifiek voor uw gemeente waarbij het aanbod overzichtelijk en vindbaar is. Inwoners kunnen gemakkelijk locaties vinden en huren.

Lees meer
  • Buurthuizen
  • Gymzalen / sportaccomodaties

  • Bedrijfspanden

  • Scholen

  • Ziekenhuizen

  • Gezondheidcentra

  • Zwemmen

  • Opslag locaties

Deze gemeentes gingen u voor

Voordelen van een makelpunt

Gemeentes willen graag het maatschappelijk vastgoed verbeteren. Dit heeft veel voordelen, zowel voor de gemeente zelf als voor de inwoners! Beide partijen kunnen veel voordeel halen uit een makelpunt.

  • Gemeente Haarlem
  • Gemeente Haarlem

Makelpunt Gemeente Lisse

Bekijk hier het makelpunt van gemeente Lisse.

Bekijk Makelpunt Lisse
Ook een makelpunt website nodig?

Wat vinden andere gemeentes?

Op 26 september 2016 heeft de gemeenteraad van Lisse de notitie ‘Visie en beleidskaders herziening accommodatiebeleid’ vastgesteld. Om ervoor te zorgen dat het accommodatiebeleid kan worden herzien heeft de gemeente Lisse financiële middelen beschikbaar gesteld en Gemeentemakelpunt.nl gevraagd een makelpunt website op te zetten.

Ook een eigen makelpunt?

Gemeentemakelpunt.nl maakt graag een offerte voor een makelpunt in uw gemeente. In de website wordt een module gebouwd waarmee uw gemeente locaties kan toevoegen welke verhuurd kunnen worden. Voor een eenmalig bedrag wordt uw gemeentemakelpunt volledig ingericht, daarna betaalt u enkel nog de hosting- en onderhoudskosten.

Makelpunt Aanvragen